Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành BHXH là gì?

Ngày hỏi:24/11/2018

Đang công tác tại một trang báo online, đề tài tôi viết sắp tới liên quan đến bảo hiểm xã hội, tìm hiểu những thông tin để phục vụ cho bài viết của tôi sắp tới. Tôi được biết bảo hiểm xã hội Việt Nam có hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành BHXH. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành BHXH là gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 982/QĐ-BHXH năm 2016 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành BHXH là tập hợp các chỉ tiêu thống kê ngành BHXH phản ánh các mặt thu, chi: BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); chi quản lý BHXH, BHTN, BHYT; các mối liên hệ cơ bản giữa thu và chi BHXH, BHYT, BHTN và mối liên hệ với các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước cũng như tình hình kinh tế - xã hội chung của đất nước trong từng giai đoạn cụ thể.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn