Hết tuổi lao động nhưng thời gian công tác chưa đủ 20 năm có được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội như thế nào?

Tôi sinh tháng 4/1954, trước đây công tác ở ngành ngân hàng rồi kho bạc liên tục từ tháng 10/1994 đến nay. Tháng 4/2014 tôi hết tuổi lao động nhưng thời gian công tác chưa đủ 20 năm. Nếu đơn vị ra quyết định cho tôi nghỉ việc thì tôi được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội như thế nào? nếu muốn được hưởng lương hưu thì phải làm sao? 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, điều kiện hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên...

   Mục 9 Điều 58 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ cũng nêu rõ: "khi xác định điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng. Nếu còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa không quá 6 tháng, thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương, tiền công tháng trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất".

   Trường hợp của Ông, đến tháng 3/2014 đủ 60 tuổi nhưng thời gian công tác chỉ có 19 năm 7 tháng.

   - Nếu đơn vị ra Quyết định nghỉ việc, Ông sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

   Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   - Nếu Ông đóng bảo hiểm xã hội tiếp một lần cho 5 tháng còn thiếu để đủ 20 năm, Ông sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng.

   Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn