Hình thức kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày hỏi:19/02/2019

Dù ở bất cứ cơ quan làm việc nào thì cũng đều có nhưng nội quy riêng nhằm tạo sự thông nhất trong quản lý cũng như thực hiện, theo đó Ban biên tập vui lòng cho tôi hỏi: Hình thức kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 37 Quyết định 2596/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có quy định hình thức kiểm tra như sau:

   1. Đơn vị tự kiểm tra: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các văn bản, công việc được giao tại đơn vị, phát hiện các vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời.

   2. BHXH Việt Nam kiểm tra trực tiếp tại đơn vị, cơ sở:

   a) Lãnh đạo Ngành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các CCVC được giao nhiệm vụ kiểm tra tiến hành làm việc trực tiếp tại đơn vị cần kiểm tra để nắm tình hình.

   b) Lãnh đạo Ngành yêu cầu các đơn vị báo cáo bằng văn bản về tình hình và kết quả thực hiện các văn bản, công việc được giao.

   c) Tổng Giám đốc ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị chủ trì việc kiểm tra hoặc quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các văn bản trong từng lĩnh vực hoặc từng công việc cần tập trung chỉ đạo trong từng giai đoạn. Đơn vị được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng đề cương kiểm tra, trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt và triển khai thực hiện.

   3. BHXH Việt Nam kiểm tra thông qua tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ.

   4. Hình thức khác do Tổng Giám đốc quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn