Hình thức lấy ý kiến của công chức, viên chức bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:16/03/2019

Chào Ban biên tập, tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế dân chủ trong ngành Bảo hiểm xã hội. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Hình thức lấy ý kiến của công chức, viên chức bảo hiểm xã hội bao gồm những hình thức nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hình thức lấy ý kiến của công chức, viên chức bảo hiểm xã hội bao gồm những hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quyết định 860/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị tổ chức lấy ý kiến bằng một trong các hình thức sau đây:

   - Công chức, viên chức tham gia ý kiến trực tiếp với người phụ trách, Thủ trưởng đơn vị hoặc thông qua tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên;

   - Phát phiếu thăm dò hoặc phiếu góp ý kiến đến công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;

   - Gửi dự thảo văn bản để công chức, viên chức tham gia ý kiến;

   - Tổ chức Hội nghị hoặc cuộc họp để công chức, viên chức cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn