Hình thức thông báo công khai cho công chức, viên chức của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:15/03/2019

Tìm hiểu quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội . Nhưng có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Hình thức thông báo công khai cho công chức, viên chức của cơ quan Bảo hiểm xã hội được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hình thức thông báo công khai cho công chức, viên chức của cơ quan Bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quyết định 860/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   - Thông báo bằng văn bản cho công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;

   - Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị;

   - Phát hành ấn phẩm; công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng;

   - Thông báo tại hội nghị hoặc cuộc họp công chức, viên chức; giao ban hàng tháng của cơ quan, đơn vị; họp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan; họp liên tịch của cơ quan;

   - Thông báo cho Thủ trưởng cơ quan đơn vị và yêu cầu thông báo đến công chức, viên chức;

   - Cập nhật trên trang thông tin điện tử hoặc mạng nội bộ của cơ quan;

   - Thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn