Hình thức xử phạt và mức độ xử phạt với người sử dụng lao động không trả trợ cấp bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động không trả trợ cấp bảo hiểm xã hội, thì hình thức xử phạt và mức độ xử phạt như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:


  • Người sử dụng lao động không trả trợ cấp bảo hiểm xã hội, thì hình thức xử phạt và mức độ xử phạt được quy định như sau:
   1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 01 người đến 10 người lao động.
   2. Phạt tiền:
   a)Từ 1.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 11 người đến 50 người lao động;
   b) Từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng khi vi phạm với từ 51 người đến 100 người lao động;
   c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 101 người đến 500 người lao động;
   d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 501 người lao động trở lên.
   3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt đối với người có hành vi vi phạm quy định trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn