Hồ sơ để giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã tự nguyện

Hồ sơ để giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã tự nguyện được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tư vấn như sau:

  • Theo Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì hồ sơ để giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm:

   - Sổ bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội đã xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến tháng dừng đóng bảo hiểm xã hội;

   - Tờ khai cá nhân có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú;

   - Bản sao giấy được định cư ở nước ngoài.


  Nguồn:

  "bhxhninhbinh.gov.vn"
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn