Hồ sơ để giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã tự nguyện

Hồ sơ để giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã tự nguyện được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì hồ sơ để giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần trong trường hợp này gồm:

   - Đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết, hồ sơ gồm:

   + Sổ bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội đã xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến tháng dừng đóng bảo hiểm xã hội;

   + Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết;

   + Tờ khai của thân nhân người chết.

   - Đối với người đang hưởng lương hưu chết, hồ sơ gồm:

   + Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết;

   + Tờ khai của thân nhân người chết.


  Nguồn:

  "bhxhninhbinh.gov.vn"
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ tử tuất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn