Hồ sơ để hưởng dưỡng sức sau sinh gồm những giấy tờ gì?

Ngày hỏi:06/08/2019

Hiện đang làm kế toán tại một công ty, kiêm luôn nhiệm vụ giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động. Tôi muốn biết hồ sơ để hưởng dưỡng sức sau sinh gồm những giấy tờ gì? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   Trường hợp hưởng dưỡng sức phục hồi sau thai sản:

   Hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 100, khoản 5 Điều 101 Luật BHXH; khoản 1 Điều 60 Luật ATVSLĐ là Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập.

   Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

   => Như vậy, theo quy định trên thì đối với trường hợp người sử dụng lao động sau thai sản được nghỉ dưỡng sức phục hồi thì người sử dụng lao động không phải nộp bất kỳ hồ sơ tài liệu nào. Mà chỉ cần danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe của người lao động.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn