Hồ sơ đề nghị cấp GCN bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về TNDS đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC)

Ngày hỏi:10/09/2019

Tôi muốn hỏi vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải như sau: Theo quy định mới nhất thì thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC) bao gồm những giấy tờ tài liệu nào? Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiểu mục 1.3 Mục 1 Phụ lục II Quyết định 1617/QĐ-BGTVT năm 2019 (có hiệu lực từ 01/10/2019) quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC), cụ thể bao gồm:

   - Đơn đề nghị của chủ tàu theo mẫu;

   - Bản chính đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo đảm tài chính phù hợp với quy định của Công ước Bunker 2001; trường hợp việc bảo hiểm có tái bảo hiểm thì phải nộp cả bản gốc giấy chứng nhận của tổ chức nhận tái bảo hiểm liên quan.

   Trường hợp đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính, giấy chứng nhận tái bảo hiểm về trách nhiệm dân sự của chủ tàu được cấp dưới dạng dữ liệu điện tử, chủ tàu phải cung cấp địa chỉ chính thức, hợp pháp trang thông tin điện tử của tổ chức đã cấp để kiểm tra.

   - Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

   * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

   Tiểu mục 1.2 quy định về cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn