Hồ sơ hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hồ sơ hưởng lương, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Luật bảo hiểm xã hội quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:


  • Theo Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như sau:
   1. Hồ sơ hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:
   a) Sổ bảo hiểm xã hội;
   b) Tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.

   2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất bao gồm:
   a) Sổ bảo hiểm xã hội đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội;
   b) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của của Tòa án tuyên bố là đã chết;
   c) Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn