Hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế được quy định ra sao?

Ngày hỏi:29/10/2018

Tôi được biết theo quy định của pháp luật thì hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân vẫn tổ chức việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế vẫn chi trả những khoản chi phí khám chữa bệnh nếu thuộc danh mục hỗ trợ. Cũng liên quan đến vấn đề này tôi có thắc mắc mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Sắp tới đây hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 16 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ 1/12/2018), cụ thể như sau:

   - Trường hợp ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh lần đầu, hồ sơ gồm:

   + Công văn đề nghị ký hợp đồng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

   + Bản sao giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

   + Bản chụp có đóng dấu của cơ sở đối với quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có) hoặc quyết định về tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập;

   + Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bằng văn bản hoặc bản điện tử).

   - Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt do cơ sở khám bệnh chữa bệnh gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hoàn thành việc ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn