Hồ sơ tai nạn lao động hàng hải bao gồm những gì?

Ngày hỏi:08/05/2019

 Tôi muốn hỏi hồ sơ tai nạn lao động hàng hải bao gồm những gì?

Tramanh.....@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ tai nạn lao động hàng hải bao gồm những gì?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 7 Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH điều tra thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải có quy định về hồ sơ tai nạn lao động hàng hải như sau:

   Chủ tàu có trách nhiệm lập Hồ sơ vụ tai nạn lao động hàng hải. Trong một vụ tai nạn lao động hàng hải nếu có nhiều thuyền viên bị tai nạn lao động thì mỗi thuyền viên bị tai nạn lao động được lập một bộ hồ sơ riêng.

   Hồ sơ bao gồm bản chính hoặc bản sao các tài liệu theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

   Việc lưu trữ hồ sơ tai nạn lao động hàng hải được quy định như sau:

   - Chủ tàu lưu trữ hồ sơ tai nạn lao động hàng hải theo quy định tại Khoản 8 Điều 18 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP;

   - Cơ quan thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải cấp tỉnh, cấp trung ương lưu trữ hồ sơ vụ tai nạn lao động hàng hải theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

   Trên đây là nội dung tư vấn xin được thông tin đến anh/chị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn