Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu?

Ngày hỏi:08/07/2016

Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông tư vấn như sau:

  • I. Thủ tục, hồ sơ đối với tham gia BHXH bắt buộc:
   Theo quy định tại Điều 21 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì đối với Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến:
   1. Thành phần hồ sơ:
   1.1. Người lao động:
   a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
   b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.
   1.2. Đơn vị:
   a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
   b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);
   c) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).
   2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   II. Thủ tục, hồ sơ đối với tham gia BHXH tự nguyện:
   Theo quy định tại Điều 26 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì đối với hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện:
   1. Thành phần hồ sơ:
   1.1. Người tham gia: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
   1.2. Đại lý thu/Cơ quan BHXH (trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH): Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).


  Nguồn:

  www.bhxhdaknong.gov.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn