Hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận triển khai bảo hiểm khai thác hải sản

Ngày hỏi:03/03/2018

Hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận triển khai bảo hiểm khai thác hải sản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Bảo Oanh, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Hải Phòng. Tôi cần tìm hiểu quy định về bảo hiểm khai thác hải sản. Ban biên tập cho tôi hỏi: Hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận triển khai bảo hiểm khai thác hải sản được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.          

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận triển khai bảo hiểm khai thác hải sản bao gồm các tài liệu sau:

   a) Văn bản đề nghị được triển khai bảo hiểm khai thác hải sản theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

   b) Bản sao các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư này và Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm khai thác hải sản của 5 năm gần nhất có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm.

   2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Tài chính có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính phải nêu rõ lý do.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận triển khai bảo hiểm khai thác hải sản. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 115/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn