Hỗ trợ tiền đóng BH cho LĐ là người dân tộc thiểu số

Ngày hỏi:08/07/2016

Đề nghị toà soạn cho biết những đối tượng nào đựơc hưởng chính sách hỗ trợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp khi sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ? Việc hỗ trợ được thực hiện ra sao?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư số 52 ngày 3/5/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42 ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng áp dụng Thông tư gồm: Các công ty TNHH MTV nông, lâm, thuỷ sản do nhà nước làm chủ sở hữu; BQL rừng đặc dụng, BQL rừng phòng hộ; HTX; Các doanh nhgiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả doanh nghiệp FDI).

   Các đối tượng nêu trên sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản có sử dụng LĐ là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn ( danh sách kèm theo Tông tư này)

   Cũng theo Thông tư này, NSNN (NS Trung ương) hỗ trợ nộp thay cho các đơn vị có sử dụng LĐ tiền BH (BHXH, BHYT, BHTN) cho LĐ là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng mới hoặc ký HĐLĐ. Thời gian NSNN hỗ trợ nộp thay cho đơn vị sử dụng lao động tối đa là 5 năm đối với 1 LĐ


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn