Học sinh có phải mua bảo hiểm thân thể không?

Ngày hỏi:30/09/2019

Mới vào năm học thì có thông báo nộp các khoản của học sinh, trong đó có bảo hiểm thân thể. Vậy cho hỏi học sinh cần phải mua bảo hiểm thân thể không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 thì bảo hiểm thân thể là bảo hiểm tai nạn con người.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định các loại bảo hiểm bắt buộc:

   - Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách;

   - Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật;

   - Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

   - Bảo hiểm cháy, nổ.

   Như vậy, việc mua bảo hiểm thân thể - bảo hiểm tai nạn con người là bảo hiểm tự nguyện không bắt buộc, nên học sinh không bắt buộc đóng bảo hiểm thân thể.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn