Học sinh đóng tiền BHYT 705.000 đồng đúng pháp luật không?

Ngày hỏi:10/09/2019

Vào năm học 2019-2020, tiền BHYT là 804.600 đồng, nhà nước hỗ trợ 30%. Vậy còn lại là 563.220 đồng. Vậy sao nhà trường thông báo thu là 705.000 đồng. Vậy đúng hay sai?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT của học sinh, sinh bằng 4,5% mức lương cơ sở. Bên cạnh đó, tại Điểm c Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Và mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng.

   Như vậy, hàng tháng học sinh, sinh viên phải đóng BHYT như sau:

   1.490.000 đồng x 4,5% x 70% = 46.935 đồng.

   Mặt khác, tại Điều 9 Nghị định 146/2018/NĐ-CP BHYT theo trường và đóng theo định kỳ 12 tháng hoặc 06 tháng.

   - Nếu đóng 06 tháng: Mức đóng BHYT học sinh phải đóng là: 46.935 đồng x 6 = 281.610 đồng.

   - Nếu đóng 12 tháng: Mức đóng BHYT học sinh phải đóng là: 46.935 đồng x 12 = 563.220 đồng.

   Như vậy, việc nhà trường yêu cầu học sinh, sinh viên đồng 705.000 đồng là trái quy định pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn