Học sinh hộ nghèo đi học có phải tham gia bảo hiểm tại trường?

Ngày hỏi:02/04/2019

Chào bạn, gia đình mình thuộc hộ nghèo, cả nhà được bảo hiểm y tế trong mấy năm nay. Khi con mình học lớp 1 thì con mình không được cấp thẻ bảo hiểm y tế nữa. Như vậy có đúng không? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

   ” 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

   h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

   4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

   a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

   b) Học sinh, sinh viên.”

   Và theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế:

   ” 2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

   Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

   Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng”.

   Theo đó, trong trường hợp của bạn khi con bạn đồng thời thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo người thuộc hộ nghèo và học sinh nên con bạn sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự là người thuộc hộ nghèo. Như vậy, trong trường hợp này khi con bạn đi học không phải tham gia bảo hiểm y tế tại trường.

   Do đó, bạn cần liên hệ địa phương để cấp bảo hiểm y tế cho con của bạn.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn