Học sinh lớp 1 phải đóng BHYT với mức thu 15 tháng là đúng hay sai?

Ngày hỏi:10/09/2019

Chào luật sư. Con em sinh vào ngày 13_05_2013. Theo như luật sửa đổi mới em tìm hiểu thỳ giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm là tới ngày 30_09_2019. Vậy năm nay cháu vào lớp 1. Mức thu bhyt chung là 564.000 nhưng theo thông báo của nhà trường là con nhà em phải đóng mức thu 15 tháng là 705.000 là đúng hay sai ạ. Nhờ luật sư giải đáp giúp em. Em xin cảm ơn ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

   "2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này:

   a) Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;

   b) Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi."

   Theo đó, con bạn sinh ngày 13/5/2013 (trước ngày 30/9) ==> Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9/2019

   Tại Điểm a Khoản 7 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

   "7. Đối với đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này:

   a) Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

   - Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;

   - Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó."

   Bên cạnh đó, tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về phương thức đóng bảo hiểm y tế của một số đối tượng như sau:

   "5. Đối với học sinh, sinh viên quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này:

   a) Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, học sinh, sinh viên hoặc cha, mẹ, người giám hộ của học sinh, sinh viên có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế phần thuộc trách nhiệm đóng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;"

   Theo quy định trên, đối với học sinh lớp 1 thì giá trị sử dụng của thẻ BHYT từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Vì thời hạn thẻ BHYT tính theo năm dương lịch, cho nên thẻ BHYT của học sinh đến 31/12 mới hết hạn sử dụng. Do đó, nhà trường nên tổ chức thu 2 đợt là:

   - Đợt 1: từ ngày 01/10 - 31/12 (3 tháng)

   - Đợt 2: từ ngày 01/01- 31/12 (12 tháng)

   Như vậy, về mặt bản chất thì học sinh lớp 01 vẫn phải đóng BHYT 15 tháng. Tuy nhiên, cách triển khai thu BHYT 1 đợt 15 tháng của nhà trường là không đúng quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  Xin ph&#233;p Luật sư tư vấn gi&#250;p t&#244;i về Bảo hiểm y tế học đường, trong trường hợp như sau:<br/>Con t&#244;i sinh ng&#224;y 09/5/2012 ( năm nay 7 tuổi học lớp 2)<br/>Năm học 2018-2019 , con t&#244;i học tại trường Quốc tế A ( xin ph&#233;p được đặt t&#234;n A)<br/>Trường A cấp Thẻ bảo hiểm y tế của ch&#225;u c&#243; hiệu lực từ 01/10/2018 đến 01/10/2019<br/>Sau khi hết năm học, l&#234;n lớp 2 m&#236;nh cho ch&#225;u chuyển trường sang 1 trường Quốc tế kh&#225;c (gọi l&#224; trường B), v&#224; ch&#225;u bắt đầu khai giảng năm học NK 2019-2020 tại Trường B từ ng&#224;y 06/8/2019. V&#224; trường cũng đ&#227; c&#243; th&#244;ng b&#225;o đăng k&#253; lại BHYT tuy nhi&#234;n trong qu&#225; tr&#236;nh triển khai v&#236; l&#253; do n&#224;o đ&#243; ri&#234;ng của trường B n&#234;n đến thời điểm n&#224;y ch&#225;u vẫn chưa c&#243; thể BHYT. <br/>Ng&#224;y 18/10/2019 Ch&#225;u bị tai nạn tại trường, phải nhập viện kh&#226;u vết thương nhưng kh&#244;ng tr&#236;nh được thẻ BHYT v&#236; vậy phải tự thanh to&#225;n 100% chi ph&#237;. Với sự việc n&#224;y, t&#244;i đ&#227; gửi hồ sơ thanh to&#225;n đề nghị Trường B giải quyết chi ph&#237; ( hiện đang chờ giải quyết thanh to&#225;n).<br/>V&#224; hiện trường đang l&#224;m thủ tục đăng k&#253; BHYT cho con của t&#244;i. Tuy nhi&#234;n, qua qu&#225; tr&#236;nh trao đổi với Trường, Đại diện Nh&#224; trường c&#243; li&#234;n hệ t&#244;i v&#224; hỏi 1 thắc mắc “Đối với học sinh lớp 1 phải đ&#243;ng BHYT 15 th&#225;ng, nghĩa l&#224; thẻ BHYT của năm học lớp 1 của ch&#225;u ( tại trường A) sao thời hạn thẻ chỉ đến 01/10/2019 thay v&#236; phải 31/12/2019. Như vậy con bị gi&#225;n đoạn thẻ” . <br/>Sau đ&#243; T&#244;i c&#243; gọi điện thoại về trường A thắc mắc th&#236; Trường A giải th&#237;ch chỉ đ&#243;ng theo năm học , v&#224; m&#243;c thời gian l&#224; từ 01/10/2018 đến 01/10/2019 ( đủ 12 th&#225;ng). Nếu gi&#225;n đoạn th&#236; PH từ đăng k&#253; ở địa phương.<br/><br/>Như vậy xin ph&#233;p Luật sư cho t&#244;i hỏi những nội dung sau:<br/>T&#244;i c&#243; xem qua phần trả lời tư vấn của LS cho một anh chị v&#224;o ng&#224;y 10/9/2019<br/>“Đối với học sinh lớp 1: Gi&#225; trị sử dụng bắt đầu từ ng&#224;y 01 th&#225;ng 10 năm đầu ti&#234;n của cấp tiểu học;<br/>Theo quy định …, đối với học sinh lớp 1 th&#236; gi&#225; trị sử dụng của thẻ BHYT từ ng&#224;y 01/10 năm đầu ti&#234;n của cấp tiểu học. V&#236; thời hạn thẻ BHYT t&#237;nh theo năm dương lịch, cho n&#234;n thẻ BHYT của học sinh đến 31/12 mới hết hạn sử dụng. Do đ&#243;, nh&#224; trường n&#234;n tổ chức thu 2 đợt l&#224;:<br/>- Đợt 1: từ ng&#224;y 01/10 - 31/12 (3 th&#225;ng)<br/>- Đợt 2: từ ng&#224;y 01/01- 31/12 (12 th&#225;ng)<br/>Như vậy, về mặt bản chất th&#236; học sinh lớp 01 vẫn phải đ&#243;ng BHYT 15 th&#225;ng….”<br/>1. Như vậy, dựa tr&#234;n ph&#226;n t&#237;ch tr&#234;n của LS về vấn đến thời gian thẻ BHYT 15 th&#225;ng cho lớp 1 , với trường hợp của con t&#244;i Trường A l&#224;m thẻ BHYT đến hết 01/10/2019 l&#224; đ&#250;ng hay sai? <br/>2. V&#224; với Trường B , con t&#244;i nhập học từ 6/8/2019 m&#224; Trường kh&#244;ng cập nhật thẻ BHYT của con t&#244;i để nắm t&#236;nh h&#236;nh gia hạn để kh&#244;ng bị gi&#225;n đoạn. Vậy Trường B c&#243; sai trong trường hợp kh&#244;ng cập nhật thẻ BHYT của con t&#244;i ngay sau khi ch&#225;u nhập học hay ko? ( V&#236; theo t&#244;i được biết c&#225;c bạn học sinh hiện đang học tại Trường B đều c&#243; thẻ BHYT c&#243; thời hạn đến 31/12/2019, cho n&#234;n trường hợp con của t&#244;i l&#224; học sinh mới , thẻ sẽ bị gi&#225;n đoạn (01/10/2019 -31/12/2019 ko c&#243; BHYT) nếu đăng k&#253; gian hạn năm 2020 chung của trường B th&#236; Thẻ BHYT th&#236; 01/1/2020 mới hiệu lực.)<br/>3. Ngo&#224;i ra, t&#244;i xin được hỏi th&#234;m 1 vấn đề: C&#225;c trường học c&#243; được ph&#233;p mua BHYT của tư nh&#226;n hay kh&#244;ng? (thay v&#236; mua BHYT của Nh&#224; nước). Hoặc C&#243; bắt buộc c&#225;c trường phải mua BHYT của Nh&#224; nước hay kh&#244;ng? Hoặc 1 trong 3 trường hợp dưới đ&#226;y Trường c&#243; được ph&#233;p kh&#244;ng?<br/><br/> V&#237; dụ như: Khi nh&#224; trường triển khai BHYT học đường, sẽ xảy ra c&#225;c trường hợp sau:<br/>1. PH kh&#244;ng tham gia BHYT tại trường m&#224; PH tự mua b&#234;n ngo&#224;i,<br/>2. Nh&#224; trường triển khai theo dạng vừa mua BHYT của Nh&#224; nước; vừa mua BHYT của đơn vị tư nh&#226;n b&#234;n ngo&#224;i ( Phụ huynh sẽ chọn 1 trong 2 v&#224; đăng k&#253; với trường tổng hợp đăng k&#253;)<br/>3. Trường kh&#244;ng sử dụng BHYT của nh&#224; nước m&#224; chỉ mua BHYT của tư nh&#226;n v&#224; triển khai cho PH ( PH cũng vẫn đồng &#253; tham gia)<br/><br/>Rất mong Luật sự hỗ trợ t&#244;i tư vấn về c&#225;c thắc mắc tr&#234;n<br/>Tr&#226;n trọng cảm ơn<br/>
  Quốc Dũng (8 tháng trước) Thích 0 | Trả lời
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đóng BHYT
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn