Học sinh THPT được tham gia BHXH tự nguyện không?

Ngày hỏi:11/03/2021

Học sinh THPT được tham gia BHXH tự nguyện hay không? Nhờ tư vấn, căn cứ pháp lý cụ thể?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Học sinh THPT được tham gia BHXH tự nguyện không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

   Như vậy, người muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phải từ đủ 15 tuổi trở lên. (Đủ 15 tuổi ở đây được hiểu là đủ theo ngày tháng năm).

   Vậy thì học sinh THPT đã đủ 15 tuổi để tham gia BHXH tự nguyện?

   Điểm c Khoản 1 Điều 28 Luật Giáo dục 2019 có quy định:

   Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 03 năm học, từ lớp mười đến hết lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là 15 tuổi và được tính theo năm.

   Quy định của luật giáo dục chỉ quy định học sinh vào học lớp mười là 15 tuổi, 15 tuổi này được xem xét theo năm sinh. Một học sinh khi học lớp 10 có thể đã đủ tuổi 15 hoặc chưa.

   Từ các quy định trên thì học sinh trung học phổ thông chỉ được tham gia BHXH tự nguyện khi đủ 15 tuổi và không thuộc các trường hợp tham gia BHXH bắt buộc theo luật bảo hiểm xã hội.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn