Hỏi về thời gian được nghỉ thai sản

Ngày hỏi:02/01/2013
Sở LĐTBXH, cho tôi hỏi: Vợ tôi có thai ngày dự tính sinh là ngày 1/1/2013, nhưng do khô nước ối nên các bác sĩ yêu cầu phải mổ ngày 24/12/2012. Theo giay chứng sinh là đề ngày 1/1/2013. Vậy, vợ tôi có được nghỉ thai sản 6 tháng không (theo luật quy định mới).

  Nội dung này được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 240 Bộ luật lao động có hiệu lực từ ngày 01/5/2013:

   “Quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con tại Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

   Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì thời gian hưởng chế độ sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật này”.

   Theo luật hiện hành thời gian nghỉ sinh là 4 tháng, và nếu sinh tháng 01/2013 sẽ phải đi làm vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, ngày 1/5 Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực nên chị em sẽ được nghỉ thêm 2 tháng.

   Đối với trường hợp của vợ bạn nghỉ để sinh con vào ngày 24/12/2012 sẽ đi làm vào trước tháng năm, do đó vợ bạn không thuộc đối tượng hưởng thời gian chế độ sinh con theo Bộ luật này.


  Nguồn:

  Website Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ thai sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn