Hòi về tỷ lệ % mức hưởng BHXH được đóng gộp cho những năm còn thiếu - Nữ -Đóng sau 55 tuổi

Ngày hỏi:10/06/2016

Kính Gửi Anh ( Chị ) Tôi sinh năm 1962, Nữ, đã tham gia BHXH Bắt Buộc dược 12 năm , hiện nay tôi đang đóng tiếp BHXH tự nguyện , nếu tôi đóng đến tháng 9/2017 là tôi đủ 55 tuổi nhưng vẫn còn thiếu 6 năm nữa. Đến tháng 9/2017, để được hưởng lương hưu khi đến 55 tuổi, tôi cần phải đóng gộp luôn 6 năm cho đủ 20 năm và mức hưởng lương hưu la 60% ( 15 năm mức hưởng là 45% và cộng thêm 3% cho các năm tiếp theo cho đến hết năm 2017 ) Vậy nếu tôi không đủ khả năng đóng gộp luôn một lần cho 6 năm vào đúng tháng 9/2017 và chỉ có thể đóng gộp vào tháng 09/2018 thi % mức hưởng lương hưu của tôi có bị thay đổi theo luật mới ? (16 năm đầu là 45% và cộng thêm 2% cho các năm tiếp theo) HAY VẪN ÁP DỤNG THEO LUẬT CŨ LA 15 NAM ĐẦU MỨC HƯỞNG LÀ 45% , SAU ĐÓ CỘNG THÊM 3% CHO CÁC NĂM TIẾP THEO ? 1/ Vì tuổi hưu của tôi vào năm 2017 nhưng tôi kết thúc đóng gộp váo năm 2018 thì tỷ lệ % hưởng lương hưu được tính theo cách nào ? Chính xác là bao nhiêu % ? ) 2/ Đến năm 2018 , số tiền đóng gộp cho những năm còn thiếu có được nhà nước giảm 10% như quy định mới không ? Xin Anh ( Chị ) vui lòng giài thích để tôi được rõ hơn vì tôi đã dọc qua nghị định mới rồi nhưng tôi vẫn còn thắc mắc cho trường hợp của tôi. Xin Cảm ơn Anh ( Chị)

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • 1. Nếu đến năm 2018 bạn đã đủ điều kiện về tuổi hưu trí và lúc này mới đóng đủ BHXH 20 năm thì sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo quy định cách tính lương hưu của năm 2018. Như vậy, bạn nên đóng 6 năm để đủ 20 năm tại thời điểm tháng 09/2017. Mức lựa chọn từ 700.000 đồng (chuẩn nghèo nông thôn) đến 24.200.000 đồng (20 lần lương cơ sở) nên nếu không đủ khả năng thì có thể chọn mức thấp nhất. 2. Năm 2018, Nhà nước mới hổ trợ 10% mức đóng trên cơ sở chuẩn nghèo nông thôn cho đối tượng đóng BHXH từ nguyện khác. Ví dụ: Mức hổ trợ của nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện 1 tháng là 22% x 700.000 x 10% = 15.400 đồng/tháng (giả sử năm 2018 chuẩn nghèo nông thôn không đổi)


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn