Hỏi về việc đóng báo hiểm cho nhân viên hợp đồng 3 tháng

Ngày hỏi:26/11/2015

Công ty tôi có tuyển một số vị trí nhân sự để làm thời vụ trong vòng 3 tháng. Vậy xin hỏi là như vậy tôi có đóng BHXH cho nhân viên của mình không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • 1/ Theo Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 hiệu lực từ ngày 01/01/2016 ( gọi tắt Luật BHXH 2014) quy định về đối tượng áp dụng tại Điều 2 như sau:
   “…Điều 2. Đối tượng áp dụng
   1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
   a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
   ..”
   Như vậy có thể hiểu tham gia BHXH là bắt buộc đối với người lao động khi có ký HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn