Hơn 1 năm đưa đóng BHXH thì có được nhận BHXH 1 lần và mức nhận bao nhiêu

Ngày hỏi:25/04/2013

Xin tư vấn giúp tôi về việc hưởng trợ cấp BHXH 1 lần về việc trợ cấp BHXH một lần .Cụ thể về thời gian tham gia như sau : 7/2007->12/2007 :850.000 1/2008->12/2008 :1000.000 1/2009->4/2009 :1.160.000 5/2009->12/2009 :1,200.000 1/2010->6/2010 :1.320.000 Xin hỏi : Tôi nghỉ việc từ 07/2010 và chưa hương BHXH 1 lần vậy bây giờ tôi có được hưởng chế độ này nữa không và số tiền nhận được là bao nhiêu ? Xin cảm ơn và chào trân trọng.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Tính hưởng trợ cấp BHXH một lần:
   Từ 07/2007 Đến 12/2007, Thời gian : 6 tháng - Mức lương : 1 581 000
   1 581 000 x 6 = 9 486 000
   Từ 01/2008 Đến 12/2008, Thời gian : 12 tháng - Mức lương : 1 510 000
   1 510 000 x 12 = 18 120 000
   Từ 01/2009 Đến 04/2009, Thời gian : 4 tháng - Mức lương : 1 635 600
   1 635 600 x 4 = 6 542 400
   Từ 05/2009 Đến 12/2009, Thời gian : 8 tháng - Mức lương : 1 692 000
   1 692 000 x 8 = 13 536 000
   Từ 01/2010 Đến 06/2010, Thời gian : 6 tháng - Mức lương : 1 716 000
   1 716 000 x 6 = 10 296 000
   Tổng thời gian: 4 + 6 + 6 + 12 + 8 = 36 tháng
   Tổng số tiền: 6 542 400 + 10 296 000 + 9 486 000 + 18 120 000 + 13 536 000 =
   57 980 400
   Lương bình quân là: 57 980 400 / 36 = 1 610 566
   Mức hưởng:
   - Thời gian đóng BHXH tính đến ngày: 30/06/2010 là 3 năm
   - Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng để tính trợ cấp BHXH một lần: 1 610 566 đồng
   - Số tháng tính hưởng trợ cấp BHXH 1 lần: 3 x 1.5 = 4.5 thỏng
   Trợ cấp BHXH một lần: 1 610 566 đồng x 3.00 x 1.5 tháng = 7 247 547 đồng.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn