Hợp đồng đủ 3 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:18/05/2016

Em là kế toán của trường tiểu học công lập. Cho em hỏi khi trường em ký hợp đồng lao động mùa vụ với người lao động (nhân viên nấu ăn, nhân viên bảo vệ, nhân viên lao công...) thì có phải bắt buộc đóng bảo hiểm bao gồm bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho họ không ạ? Nếu ký hợp đồng lao động 3 tháng 1 lần, trong năm ký không quá 3 lần với 1 người thì sẽ không phải đóng BHXH cho họ phải không? Trong hợp đồng cần ghi rõ thế nào để không phải đóng BHXH cho họ mà vẫn đúng luật? Trường em trả lương cho họ từ tiền xã hội hóa thu từ phụ huynh học sinh, không phải từ tiền ngân sách cấp. Em cảm ơn luật sư!

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:


  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Ðiều 2, Luật BHXH năm 2014, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.
   Như vậy, không phụ thuộc vào nguồn vốn từ tiền xã hội hóa hay được cấp từ ngân sách và không phụ thuộc vào số lần ký hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng trong một năm, bất cứ người lao động nào, là công dân Việt Nam, khi tham gia vào quan hệ lao động với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì người lao động đó và người sử dụng lao động sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc.
   Do đó, nếu không tham gia BHXH bắt buộc thì trường của bạn đã vi phạm pháp luật về BHXH, trừ một số trường hợp ngoại lệ, tại cùng một thời điểm, người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động. Những trường hợp này được quy định cụ thể trong Nghị định số 44/2013/NÐ-CP. Theo đó, người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.
   Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất có trách nhiệm tham gia BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT. Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng BHYT thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về BHYT.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn