Hợp đồng thời vụ có phải đóng BHXH?

Ngày hỏi:02/07/2016
Kính chào luật sư, xin cho hỏi về Luật Lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội các vấn đề sau: 1. Trước 01/01/2016 thì các hợp đồng thời vụ có phải là không đóng bảo hiểm xã hội ? 2. Hợp đồng thời vụ ký liên tiếp 2 lần miễn là dưới 12 tháng được không ạ ? 3. Từ 01/01/2016 các hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng thì không đóng báo hiểm (trên đó thì phải đóng) thì như công ty mình trong năm 2015 họ làm thời vụ 3 hay 4 tháng và năm 2016 họ làm thêm 1 tháng vậy thì mình ký trong năm 2015 với họ thời vụ 3 hay 4 tháng (đến ngày 30/12/2015) rồi trong năm 2016 ký thêm 1 tháng thời vụ, vậy theo luật là không phải đóng bảo hiểm xã hội phải không ạ ?

  Nội dung này được Nguyễn Thị Mỹ Hiền - Hãng Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015) thì, người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy, trước thời điểm 01/01/2016 áp dụng các quy định về đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006, theo đó hợp đồng lao động dưới 3 tháng sẽ không bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội.

   Nhưng theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, điểm b khoản 1 Điều 2 thì đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có: “b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;”. Tuy nhiên khoản 1 Điều 124 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về hiệu lực thi hành thì quy định tại điểm b khoản 1 Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Chính vì vậy, trong năm 2016 doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì doanh nghiệp vẫn không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nhưng kể từ năm 2018 với những hợp đồng này sẽ bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội.

   Ngoài ra, căn cứ Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013 quy định:

   “1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

   a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

   b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

   Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

   Đối chiếu quy định trên, doanh nghiệp chỉ được ký kết hợp đồng thời vụ tối đa 2 lần liên tiếp. Sau khi ký kết hợp đồng thời vụ hai lần liên tiếp nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng không xác định thời hạn.


  Nguồn:

  Petronews.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn