Hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc ở nhiều nơi không cố định

Ngày hỏi:06/06/2014

Các anh chị giúp giùm em với xem thử em có được nhận bảo hiểm thất nghiệp vậy. Từ 12/2008-2/2009: em có làm một công ty A được 3 tháng BHXH và BHTN  em nghỉ làm (em không lấy sổ về) Từ tháng 04/2009-09/2009: em làm một công ty B mới được 6 tháng  BHXH và BHTN em nghỉ làm (em không lấy sổ về) Từ tháng 9/2011-tháng 05/2012: em làm một công ty C được 9 tháng BHXH và BHTN em nghỉ làm và em lấy sổ về và nộp vào công ty D vào tháng 7/2013 Đến tháng 4/2014 em nghỉ làm công ty D, kế toán kêu em  lấy 2 cuốn sổ bh của công ty A và Công Ty B em mới chốt sổ được và em đã lấy 2 quyển số củ của công ty A và Công Ty B nộp cho kế toán công Ty D và công Ty D chốt sổ cho em tới tháng 2/2014 nhưng em thấy trên sổ bảo hiểm cuối cùng của em được choort em chỉ thấy là:  -Tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng 5 năm 2012 là 1 năm 6 tháng - Tổng thời gian đống bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 05/2012 là một năm sáu tháng Anh (chị) cho em hỏi chốt sổ vậy đúng chưa ạ và thời gián đóng bảo hiểm từ tháng 7/2013 đến tháng 02/2014 có không ạ, em có được nhận bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2008 cho đến nay không ạ.

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long tư vấn như sau:

  • Theo như bạn trình bày thì nếu bạn nghỉ việc công ty D phải chốt thời gian đóng BH cho bạn đến hết tháng 2/ 2014, và phải chốt cả thời gian từ 7/2013 đến tháng 2/2014. Vì thời gian này bạn làm việc tại công ty và công ty phải tham gia BHXH cho bạn nên khi chốt phải chốt hết thời gian tham gia BHXH cho bạn.
   Về vấn đề này bạn cần gặp trực tiếp người chốt sổ cho bạn để làm rõ lý do.
   Về BHTN: Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội
   - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
   - Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
   - Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này.
   Như vậy, nếu ssoor BHXH chốt như trên bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   Trường hợp sổ BHXH của bạn được chốt đến 2/2014 thì trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi nghỉ việc tức từ tháng 3/2012 đến 2/2014 bạn có 11 tháng đóng BHTN là các tháng 3, 4,5 /2012 và 7/2013 đến tháng 2/2014.
   Bạn chưa đủ điều kiện hưởng BHTN.

  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn