Hưởng BHXH theo mức đóng và thời gian đóng

Ngày hỏi:17/03/2017

Bạn đọc có địa chỉ facebook E.N hỏi: Có phải luật lao động mới thay đổi, làm bao nhiêu tháng thì sẽ hưởng tiền BHXH bấy nhiêu tháng hay không?

  • chương 12 Bộ luật Lao động 2012 về Bảo hiểm xã hội, Bộ luật chỉ quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội và quy định về tuổi nghỉ hưu.

   Đối với các chế độ bảo hiểm cụ thể, mức hưởng và điều kiện hưởng của từng chế độ, bạn có thể tham khảo tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực từ ngày 1.1.2016 (trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018), Luật có quy định về nguyên tắc bảo hiểm xã hội tại Điều 5 như sau:

   “1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.
   2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.
   3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
   4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.
   5. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.”

   Như vậy mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội chứ không phải mặc nhiên làm bao nhiêu tháng thì được hưởng bảo hiểm xã hội bấy nhiêu tháng.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn