Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp như thế nào sau khi đến tuổi về hưu

Ngày hỏi:11/05/2010

Tôi là cán bộ làm trong cơ sở nhà nước tôi tham gia đồng bảo hiểm thất nghiệp nếu tôi không bị thất nghiệp thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp như thế nào sau khi đến tuổi về hưu

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hưởng chế độ BHTN khi có đủ các điều kiện sau: 1-Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. 2-Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc NLĐ phải đăng ký thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm. 3-Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày đăng ký với Trung tâm GTVL khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng làm việc. Nếu người lao động tham gia BHTN mà đã đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn