Hướng dẫn đổi mã hưởng BHYT đối với đối tượng Cựu chiến binh

Ngày hỏi:01/04/2019

Tôi hiện đang công tác bên BHXH thì được biết là đã có công văn mới hướng dẫn về việc đổi mã hưởng BHYT đối với đối tượng Cựu chiến binh. Anh chị trong Ban tư vấn có thể cung cấp thông tin này giúp tôi được không? Xin chân thành cảm ơn rất nhiều

Nguyệt Nga (093***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2.2 Mục 2 Công văn 713/BHXH-CSYT năm 2019 về đổi mã hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành thì:

   Đối tượng Cựu chiến binh được quy định tại khoản 4, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP , đối tượng Người tham gia kháng chiến được quy định tại khoản 5, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP .

   Tuy nhiên, một số Người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo các quyết định: Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007, Quyết định số 62/20 11/QĐ -TTg và toàn bộ Người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày là Cựu chiến binh theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh. Vì vậy, theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật BHYT, Người tham gia kháng chiến đồng thời là Cựu chiến binh thì mức hưởng BHYT theo đối tượng Cựu chiến binh (mã hưởng BHYT là 2).

   Ví dụ:

   - Ông Nguyễn Văn A là đối tượng quân nhân hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 62, trước kia ông đang mang mã KC2, nay xác định Ông A thuộc đối tượng Cựu chiến binh thì không đổi sang mã KC4 mà giữ nguyên mã KC2

   - Ông Nguyễn Văn B là đối tượng quân nhân hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg , trước kia theo Nghị định 105/NĐ-CP ông B mang mã CB2, nay Ông B vẫn thuộc nhóm Cựu chiến binh, mang mã CB2, không đổi sang mã KC4.

   Trên đây là nội dung hướng dẫn đổi mã hưởng BHYT đối với đối tượng Cựu chiến binh của BHXH Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Công văn 713/BHXH-CSYT năm 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn