Hướng dẫn đổi mã hưởng BHYT đối với đối tượng Người có công với cách mạng

Ngày hỏi:01/04/2019

Tôi nghe nói đã có công văn mới hướng dẫn về việc đổi mã hưởng BHYT đối với đối tượng Người có công với cách mạng. Ban biên tập có thể cung cấp thông tin giúp tôi về nội dung này được không? Chân thành cảm ơn Ban biên tập rất nhiều, xin cảm ơn 

Quốc Thảo (thao***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2.1 Mục 2 Công văn 713/BHXH-CSYT năm 2019 về đổi mã hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành thì:

   Đối tượng Người có công với cách mạng được quy định tại khoản 3, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP , đối tượng Người tham gia kháng chiến được quy định tại khoản 5, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP .

   Tuy nhiên, một số Người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo các quyết định: Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007, Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008, Quyết định số 40/20 11/Q Đ -TTg ngày 27/7/2011, Quyết định số 49/2015/QĐ -TTg ngày 14/10/2015 và Nghị định số 112 /2017/ NĐ -CP ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến thuộc đối tượng Người có công với cách mạng. Vì vậy, theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật BHYT, Người tham gia kháng chiến đồng thời là Người có công thì mức hưởng BHYT theo Người có công với cách mạng (mã hưởng BHYT là 2).

   Ví dụ:

   Bà Nguyễn Thị B thuộc đối tượng thanh niên xung phong được hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, trước kia bà B đang mang mã KC2, nay xác định Bà B được tặng huân/huy chương kháng chiến thuộc đối tượng người có công với cách mạng, do đó không đổi xuống mã KC4 cho bà B, mà giữ nguyên là mã KC2 .

   Bà Nguyễn Thị C thuộc đối tượng thanh niên xung phong thời kỳ chống pháp được hưởng chế độ theo Quyết định số 170/2008/ QĐ -TTg, trước kia bà C đang mang mã KC2, nay xác định Bà C được tặng huân/huy chương kháng chiến thuộc đối tượng người có công với cách mạng, do đó không đổi xuống mã KC4 cho bà B, mà giữ nguyên là mã KC2.

   Trên đây là nội dung hướng dẫn đổi mã hưởng BHYT đối với đối tượng Người có công với cách mạng của BHXH Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Công văn 713/BHXH-CSYT năm 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn