Hưởng trợ cấp BH 1 lần.

Ngày hỏi:26/11/2014

Xin hỏi! Các bạn hãy tính giúp mình số tiền BH mình có thể nhận chế độ 1 lần là bao nhiêu nha. Cảm ơn. - Từ 10/2011 đến 12/2011: Tổng tiền lương đóng 2.140.000đ - Tỉ lệ % : 22 - Từ 1/2012 đến 8/2012: Tổng tiền lương đóng 2.140.000đ -Tỉ lệ % : 24 Vậy mình sẽ nhận được bao nhiêu, xin cảm ơn.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Thông tin bạn cung cấp tạm tính:
   10/2011 – 12/1011: 3 tháng x 2.482.400đ = 7.447.200 đồng
   01/2012 – 08/2012: 8 tháng x 2.289.800đ = 18.318.400 đồng
   Tổng thời gian: 3+8=11 tháng
   Tổng tiền: 7.447.200đ + 18.318.400đ = 25.765.600đ
   Lương bình quân: 25.765.600đ/11 = 2.342.327 đồng
   Mức trợ cấp 1 lần tạm tính: 2.342.327đ x 1 x 1.5 tháng = 3.513.490 đồng


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn