Kể từ thời điểm nào người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc?

Ngày hỏi:26/10/2019

Em đang có vấn đề vướng mắc nhờ anh chị hỗ trợ liên quan đến người lao động: Người lao động cần phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì em biết rồi, ngoài ra người lao động cũng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc. Cho hỏi: Kể từ thời điểm cụ thể nào thì người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kể từ thời điểm nào người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2007) thì:

   “3. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này.”

   Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 Điều 140 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì:

   “Điều 140. Hiệu lực thi hành

   1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; riêng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đối với bảo hiểm thất nghiệp thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.”

   => Như vậy, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009.

   Lưu ý: Hiện nay Luật Bảo hiểm xã hội 2006 đã hết hiệu lực và đang được thay thế bởi Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn