Kéo dài 01 năm có lấy được trợ cấp thai sản không?

Ngày hỏi:09/09/2019

Tôi có tham gia Bảo hiểm xã hội, khi vợ sinh em bé có được hưởng thai sản hay không? Nếu được hưởng thì được mấy tháng, và kéo dài một năm sau có lấy được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kéo dài 01 năm có lấy được trợ cấp thai sản không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm 2014 quy định người lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con.

   Như vậy, nếu bạn đã tham gia BHXH đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con thì bạn được hưởng chế độ thai sản.

   *Thời gian hưởng chế độ thai sản.

   => Thời gian hưởng chế độ thai sản được quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 cụ thể như sau:

   - 05 ngày làm việc;

   - 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

   - Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

   - Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

   Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

   *Mức hưởng chế độ thai sản.

   - Mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

   - Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

   *Thời gian làm thủ tục để hưởng.

   => Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động.

   Như vậy, trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc mà bạn không làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản thì khi hết thời gian này thì bạn không được xét hưởng chế độ thai sản nữa. Vậy nên, không thể kém dài đến 01 năm để hưởng chế độ thai sản này.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn