Khám bệnh ở bệnh viện nào để được bảo hiểm chi trả?

Ngày hỏi:13/08/2019

Cho em hỏi con em có bảo hiểm ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thì con em có được khám ở bệnh viện nào để được chi trả?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khám bệnh ở bệnh viện nào để được bảo hiểm chi trả?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định pháp luật bảo hiểm y tế thì bạn có thể khám và chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm chi trả thì bạn khám tại tất cứ cơ sở khám chữa bệnh công lập nào cũng được. Nhưng mức chi trả của bảo hiểm sẽ khác nhau giữa trái tuyến và đúng tuyến.

   *Mức chi trả của bảo hiểm y tế quy định tại Khoản 15 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, cụ thể như sau:

   - Đúng tuyến:

   + 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

   + 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

   + 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

   + 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

   + 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

   - Trái tuyến:

   + Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

   + Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

   + Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn