Khám chữa bệnh theo tuyến trung ương

Cho em hỏi bảo hiểm y tế của em đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện đa khoa hoàng viết thắng,nếu em sinh em bé đi thẳng đến bệnh viện trung ương huế thì em được hưởng bao nhiêu phần trăm.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Bạn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là tuyến huyện. Bạn muốn sinh tại bệnh viện TW và hưởng đúng tuyến theo mức hưởng của đối tượng thì phải có giấy chuyển viện từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh, rồi giấy chuyển tuyến từ tuyến tỉnh lên tuyến TW. Nếu không có đầy đủ giấy tờ đó thì bạn sẽ được hưởng trái tuyến theo mức hưởng của đối tượng.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn