Khi nào mới nhận được tiền thai sản

Ngày hỏi:04/12/2014

Vợ tui làm tại Công ty Pouhung Tây Ninh tên là Võ Thị Diễm, bị bệnh tim,sinh con khó nên đã sinh mổ vào 14/9/2014 tại BV Từ Dũ. Đã gửi hồ sơ thủ tục đề nghị hưởng Chế độ thai sản gần 3 tháng mà chưa thấy nhận tiền chế độ. Hỏi công ty thì người ta nói nhận hồ sơ rồi khi nào có tiền sẽ chuyển vào thẻ ATM, thủ tục, hồ sơ thai sản đủ điều kiện hết (đóng bhxh 2 năm và đang nghỉ thai sản gần 3 tháng). Cho hỏi khi nào mới nhận được tiền thai sản. 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Điều 117 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản nêu rõ:
   - Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.
   - Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này.
   - Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
   Trường hợp thai sản của Võ Thị Diễm, Công ty TNHH Pou hung VN đã gửi hồ sơ và Bảo hiểm xã hội Tỉnh đã thẩm định, quyết toán với đơn vị trong tháng 11/2014.
   Đề nghị bạn liên hệ Công ty TNHH Pou hung VN để nhận tiền chế độ thai sản theo quy định.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn