Khi nào thì Giám đốc phải tham gia BHXH bắt buộc?

Ngày hỏi:01/11/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Khi nào thì Giám đốc phải tham gia BHXH bắt buộc? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đối với vấn đề này thì tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điểm h Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

   "Điều 4. Giải thích từ ngữ
   ..........

   18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty."

   "Điều 2. Đối tượng áp dụng

   1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

   ..........

   h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;"

   Từ các quy định trên thì có thể thấy giám đốc là một trong những người quản lý doanh nghiệp. Chính vì vậy, giám đốc sẽ là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nếu được hưởng tiền lương.

   Trên đây là nội dung trả lời về trường hợp tham gia BHXH bắt buộc của giám đốc. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Doanh nghiệp 2014Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn