Khi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết thì thân nhân nộp hồ sơ để giải quyết chế độ tử tuất ở đâu và thời hạn nhận lại hồ sơ đã được giải quyết là bao nhiêu ngày?

Khi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết thì thân nhân nộp hồ sơ để giải quyết chế độ tử tuất ở đâu và thời hạn nhận lại hồ sơ đã được giải quyết là bao nhiêu ngày?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (gồm người đang đóng bảo hiểm xã hội; người bảo lưu thời đóng bảo hiểm xã hội và người đang hưởng lương hưu hằng tháng chết) thì thân nhân có trách nhiệm lập đủ hồ sơ theo quy định, nộp cho bảo hiểm xã hội huyện nơi đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc nơi cư trú (đối với trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội) hoặc nơi chi trả lương hưu (đối với người đang hưởng lương hưu hằng tháng) và nhận lại hồ sơ đã được giải quyết từ bảo hiểm xã hội huyện trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


  Nguồn:

  "bhxhninhbinh.gov.vn"
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn