Khi sử dụng quỹ ốm đau, thai sản còn dư hoặc thiếu

Xin cho biết: Quỹ ốm đau, thai sản mà NSDLĐ được giữ lại nếu quyết toán còn dư hoặc còn thiếu thì làm thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật BHXH, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ và Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ LĐ-TB và XH, NSDLĐ giữ lại 2% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của NLĐ để trả kịp thời cho NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản và thực hiện quyết toán hàng quý với tổ chức BHXH. Trường hợp số tiền quyết toán nhỏ hơn số tiền được giữ lại, thì NSDLĐ có trách nhiệm trả lại quỹ BHXH số dư chênh lệch vào tháng đầu quý sau. Trường hợp số tiền được quyết toán lớn hơn số tiền được giữ lại thì tổ chức BHXH cấp bù số dư chênh lệch vào tháng đầu quý sau.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn