Không cấp thể BHYT do trùng mã thẻ

Ngày hỏi:31/03/2016

Bản thân tôi hàng năm có được hưởng hai loại thẻ BHYT ,01 loại là :CN bảo hiểm công nhân được hưởng 80%,một loại là:BT là bảo hiểm trong vùng ô nhiễm môi trường ro bãi rác được thành phố hỗ trợ đền bù được hưởng là :100%. Nhưng đến năm 2016 CT BHYT lại cắt bảo hiểm BT của tôi mà không thông báo cho tôi biết vậy có đúng theo quy định không.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội tư vấn như sau:

  • Điểm 2 Điều 16 của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định:” Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế”, Điểm 2 Điều 13 của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này” và Điểm 2 Điều 22 của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

   Như vậy, việc ông bị thu hồi thẻ có mã BT là đúng. Ông phải đóng BHYT theo đơn vị đang công tác nhưng được hưởng quyền lợi theo đối tượng người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật. Đề nghị ông đem thẻ BHYT và xác nhận của chính quyền địa phương nơi ông cư trú về việc ông đang sống trong vùng ô nhiễm môi trường do bãi rác và được thành phố hỗ trợ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ cho đơn vị ông công tác để được đổi thẻ BHYT theo quyền lợi 2 (hưởng BHYT 100%)./.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn