Không còn hồ sơ gốc cũng được giải quyết chế độ

Ngày hỏi:05/02/2015

Cử tri các tỉnh Bến Tre, Tây Ninh kiến nghị về việc người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì không được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Ý kiến cử tri cho rằng người đang hưởng và người không được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động đều cùng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế có đóng góp như nhau. Người được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động là do quá trình tiếp tục làm việc của họ sau khi không còn làm nhiệm vụ quốc tế. Vì vậy, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét để đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động đã từng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào cũng được hưởng chế độ như quy định tại Nghị định số 23/2012/NĐ-CP và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

  Nội dung này được Bộ Quốc phòng tư vấn như sau:

  • Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, xin ý kiến của Ban Cán sự đảng Chính phủ và Bộ Chính trị, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và cân đối chung với các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ và Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

   Đây là chính sách có tính chất trợ cấp đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc về địa phương, hiện không có chế độ trợ cấp hàng tháng, không phải chế độ trợ cấp cho tất cả các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến của các cử tri để tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét, đề xuất.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn