Không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có được hưởng nữa không?

Ngày hỏi:03/01/2019

Tôi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại cơ quan bảo hiểm xã hội, tôi có giấy hẹn đến trả kết quả nhưng tôi không đến lấy được, vì hôm đó mẹ tôi ở dưới quê đang bị bệnh phải về gấp. Lúc đó tôi quên nhờ người lấy giấy hẹn giúp tôi. Tôi đã về quê được 02 tuần để chăm sóc mẹ đang bệnh, sau đó tôi mới đến cơ quan BHXH để lấy giấy hẹn kết quả. Khi tôi quay trở lại lấy kết quả thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

   "3. Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

   Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

   4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

   b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

   c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn."

   Nếu bạn không thuộc các trường hợp ốm đau, thai sản, bị tai nạn hay chịu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và sau 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, bạn không đến nhận hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là bạn không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

   Như vậy, trong trường hợp này cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn