Không gộp sổ BHXH có được nhận tiền BHXH một lần không?

Ngày hỏi:09/08/2019

Tôi trước đây có đóng bảo hiểm bắt buộc ở công ty trước năm 2014 được 2 năm. Sau 1 thời gian dừng đóng tôi đóng bảo hiểm tự nguyện theo 1 sổ khác. Khi tôi nhận 1 lần thì BHXH từ chối và bảo tôi phải gộp sổ. Nếu tôi không có sổ đã gộp thì có được nhận tiền 1 lần hay không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ- BHXH năm 2017 quy định:

   ...

   4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

   Bên cạnh đó, căn cứ vào Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 chi trả chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp theo đó hồ sơ hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bạn bao gồm:

   a) Trường hợp hưởng BHXH một lần.

   a1) Sổ BHXH.

   a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

   Như vậy, theo quy định trên thì hiện nay một người tham gia bảo hiểm không được phép có nhiều sổ bảo hiểm, nếu có từ 2 sổ trở lên thì buộc phải thu hồi lại là ghi thời gian đóng vào một sổ bảo hiểm có thời gian tham gia sớm nhất.

   Đối với trường hợp của bạn do bạn trước đây có đóng bảo hiểm bắt buộc ở công ty, sau một thời gian dừng thì bạn lại đóng bảo hiểm tự nguyện theo số sổ khác nên hiện tại bạn đang có 2 sổ bảo hiểm. Do vậy, bạn cần phải làm thủ tục gộp 2 sổ bảo hiểm lại thì mới có thể làm thủ tục nhận tiền BHXH một lần.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 27 Quyết định 595/QĐ- BHXH năm 2017 quy định hồ sơ gộp sổ BHXH bao gồm:

   +) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH (Mẫu TK1-TS);

   +) Bảng kê thông in (Mẫu D01-TS);

   +) Hai sổ BHXH đã cấp.

   Căn cứ khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì thời hạn gộp sổ được quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn