Không hiểu giữa trợ cấp một lần và trợ cấp thất nghiệp

Ngày hỏi:19/07/2010

Vui lòng cho em hỏi về trợ cấp thất nghiệp (TCTN), em có đọc được điều kiện như sau: + Điều kiện bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau: - Có việc làm; -.....-......+ Điều kiện hưởng TCTN một lần. Người lao động bị TN đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng có thể nhận được trợ cấp thất nghiệp một lần cho những tháng còn lại nếu đáp ứng được 1 trong 2 điệu kiện sau: - Người lao động bị thất nghiệp tìm được việc làm, -......Như vậy trường hợp có việc làm bị chấm dứt hưởng trợ cấp TN và có việc làm được hưởng trợ cấp TN 1 lần khác nhau như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm mới thì theo nguyên tắc Sở LĐ – TBXH sẽ có thông báo chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và sau đó lại có quyết định hưởng trợ cấp 1 lần cho các tháng còn lại. Như vậy việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là không có liên quan gì đến suy nghĩ của người lao động mà chỉ cần hiểu là khi đang hưởng thất nghiệp mà có việc làm mới thì sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần cho các tháng còn lại.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn