Không thanh toán đối với những trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến

Ngày hỏi:12/01/2015

Tôi nghe nói từ 01/01/2015 BHYT không thanh toán đối với những trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến, có đúng không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3, Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, từ ngày 01/01/2015 người có thẻ BHYT tự đi khám, chữa bệnh (KCB) không đúng quy định (trước đây thường gọi là KCB trái tuyến) được quỹ BHYT thanh toán theo tỷ lệ như sau:
   a) Tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
   b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú, (từ ngày 01/01/2021 hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước);
   c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí KCB kể cả nội trú và ngoại trú (từ ngày 1/1/2016 hưởng 100% chi phí KCB).
   Như vậy, từ ngày 1/1/2015, người tham gia BHYT tự đi KCB ngoại trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương thì người bệnh phải tự chi trả chi phí KCB cho cơ sở y tế.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn