Không thể tham gia bảo hiểm thất nghiệp nếu doanh nghiệp không hoạt động tại Việt Nam

Ngày hỏi:23/03/2016

Em có ký hợp đồng với một công ty ở nước ngoài và công ty ấy không mở văn phòng ở Việt Nam. Ngay từ ban đầu, hai bên thỏa thuận với nhau là công ty sẽ thanh toán lương cho em bằng USD hằng tháng; mình sẽ tự đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, sau đó gửi chứng từ về bên công ty nước ngoài dựa trên mức lương cơ bản trên hợp đồng. - Em sẽ không thể tham gia bảo hiểm thất nghiệp được vì không có văn phòng công ty ở Việt Nam. Vậy có hình thức nào để đóng bảo hiểm này không? - Nếu em đăng ký đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức tự nguyện thì em có thể yêu cầu thanh toán bảo hiểm thất nghiệp được không?

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:


  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Ðiều 43, Luật Việc làm năm 2013, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động. Như vậy, công ty bạn không có hiện diện thương mại ở Việt Nam, không hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nên không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy, căn cứ theo các quy định hiện hành, do không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên bạn không thể tham gia và cũng không có hình thức nào khác để tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
   Ðối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, đây là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Ðiều 4, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:
   a) Hưu trí;
   b) Tử tuất.
   Do đó, cho dù đăng ký đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức tự nguyện thì bạn cũng không thể yêu cầu thanh toán bảo hiểm thất nghiệp được.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn