Không thuộc đối tượng tăng 8% lương hưu

Ngày hỏi:01/07/2016
Bà Trịnh Thu Hằng (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) nghỉ hưởng chế độ hưu từ ngày 1/9/2015 nhưng không được điều chỉnh thêm 8% lương hưu. Bà Hằng muốn biết, cơ quan BHXH tính lương hưu cho bà như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Căn cứ Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

   Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP.

   Đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/2015 thì từ ngày 1/1/2015 được điều chỉnh mức hưởng tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

   Qua xem hồ sơ lưu tại BHXH tỉnh Tây Ninh, bà Trịnh Thu Hằng nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/2/2016 theo Quyết định số 61/QĐ-HU ngày 30/9/2015 của Huyện ủy Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Do đó, bà Trịnh Thu Hằng không thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 8% lương hưu theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn