Không trả sổ BHXH để làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động phải làm gì?

Ngày hỏi:30/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Mai Hồng, làm việc tại công ty may mặc nay đã nghỉ việc. Tôi đã nghỉ được 2 tháng nhưng phía bên Công ty vẫn chưa thực hiện việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi. Vậy cho tôi hỏi phải làm thế nào? Bởi tôi được biết nếu quá 3 tháng thì tôi sẽ không được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, có quy định về quyền của người lao động như sau:

   - Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

   Và cũng tại Khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiếm xã hội năm 2014 có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động:

   - Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

   Bên cạnh đó, tại Khoản 2, 3 Điều 47 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt Hợp đồng lao động như sau:

   - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

   - Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   Như vậy, theo quy định trên thì việc bạn đã chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật mà người sử dụng lao động không trả sổ BHXH cho bạn là trái với quy định của pháp luật.

   Bạn cần liên hệ với người sử dụng lao động để yêu cầu người sử dụng lao động trả sổ BHXH cho bạn theo quy định. Trường hợp người sử dụng lao động không trả sổ BHXH,bạn có quyền làm đơn khiếu nại yêu cầu người sử dụng lao động giải quyết. Nếu người sử dụng lao động vẫn không giải quyết thì bạn gửi đơn đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Liên đoàn lao động quận, huyện hoặc Liên đoàn lao động thành phố để được can thiệp giải quyết.

   Ngoài ra, bạn cũng có thể trực tiếp khởi kiện ra Tòa án quận/huyện nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn